გვერდი_ბანერი

ძირითადი ამინომჟავები

 • 82795-51-5 D-Homophe-OH

  82795-51-5 D-Homophe-OH

  სინონიმები L-Homophenylalanine;(+)-2-ამინო-4-ფენილბუტირის მჟავა;S)-α-ამინო-ბენზოლებუტანის მჟავა L-(S)-ჰომოფენილალანინი.HCl;L-HPA-OH;ბენზოლებუტანიციდი, a-aMino-, (aS)-;H-HoMophe-OH (HoMoph...
 • 943-73-7 L-Homophe-OH

  943-73-7 L-Homophe-OH

  სინონიმები (+)-2-ამინო-4-ფენილბუტირიციდი,98%;S)-α-ამინო-ბენზოლებუტანიციდი;L-ჰომოფენილალანინი,98%;HL-HPA-OH;ბენზოლებუტანიციდი,a-aMino-,(aS)-;H-HoMophe-OH (ჰომოფენილალანინი);შინაგანი...
 • 632-13-3 ლ-იზოსერინი

  632-13-3 ლ-იზოსერინი

  სინონიმები (S)-ISOSERINE;(S)-2-ჰიდროქსი-ბ-ალანინი;(S)-2-ჰიდროქსი-ბეტა-ალანინი;(S)-3-ამინო-2-ჰიდროქსიპროპიონის მჟავა;(s)-2-ჰიდროქსი-β-ალანინი;(S)-ლსოსერინი;(2S)-3-ამინო-2-ჰიდროქსი-პროპანოის მჟავა ...
 • 632-20-2 HD-Thr-OH

  632-20-2 HD-Thr-OH

  სინონიმები D-Treonine;დ-ალფა-ამინო-ბეტა-ჰიდროქსიბუტირინის მჟავა;D-2-ამინო-3-ჰიდროქსიბუტანის მჟავა;D-2-ამინო-3-ჰიდროქსიბუტირინის მჟავა;დ-ტრეონინი;(2R,3S)-2-ამინო-3-ჰიდროქსიბუტირინის მჟავა;D-α-ამინო-β...