გვერდი_ბანერი

ამინომჟავების ეთერები

 • 17083-23-7 H-Tyr(Tbu)-Otbu.HCL

  17083-23-7 H-Tyr(Tbu)-Otbu.HCL

  სინონიმები O-TERT-BUTYL-L-TYROSINETERT-BUTYLESTERHYDROCHLORIDE;OT-BUTYL-L-TYROSINET-BUTYLESTERHYDROCHLORID;ტიროზინი(TBU)-OTBUHCL;H-TYR(TBU)-OTBUHCL;H-TYR(TBU)-OTBU·HCL;H-Tyr(tBu)-OButHCl;...
 • 5619-05-6 H-DL-Val-OMe.HCl

  5619-05-6 H-DL-Val-OMe.HCl

  სინონიმები METHYLDL-VALINATEHYDROCHLORIDE;მეთილ-2-ამინო-3-მეთილ-ბუტანოატელი;მეთილ2-ამინო-3-მეთილბუტანოატეჰიდროქლორიდი;H-DL-VAL-OMEHCL;დლ-ვალინმეთილესტერჰიდროქლორიდი;DL-A-AMINOISOVA...
 • 23358-42-1 DL-Val-OEt·HCl

  23358-42-1 DL-Val-OEt·HCl

  სინონიმები DL-VALINEETHYLESTERHYDROCHLORIDE;H-DL-Val-OEt.HCl;ეთილდლ-ვალინატეჰიდროქლორიდი;DL-valineethylesterHCl;DL-valineethylesterhydrochloirde;DL-Val-OEt·HCl;DL-valineethylesterhydroch...
 • 2033-24-1 2,2-დიმეთილ-1,3-დიოქსან-4,6-დიონი

  2033-24-1 2,2-დიმეთილ-1,3-დიოქსან-4,6-დიონი

  სინონიმები MELDRUMSACID;'MELDRUM'SACID';MELDRUM'SACID;მალონიკაციდიციკლიციზოპროპილიდენესტერი;იზოპროპილმალონატი;Meldrum'sacid, Malonicacidcyclicisopropylideneester;2,2-დიმეტი...
 • 6436-90-4 ნ-ბზლ-გლი-ოეთ

  6436-90-4 ნ-ბზლ-გლი-ოეთ

  სინონიმები BZL-GLY-OET;ეთილ 2-(ბენზილამინო)აცეტატი;ეთილის ბენზილამინოაცეტატი;ბენზილამინო-ძმარმჟავას ეთილის ესტერი;N-BZL-GLY-OET;N-ბენზილგლიცინის ეთილის ესტერი;N-ალფა-ბენზილ-გლიცინი-ეთილ ესტე...
 • 5680-79-5 H-Gly-Ome.HCl

  5680-79-5 H-Gly-Ome.HCl

  სინონიმები AMINOACETICACIDMETHYLESTERHYDROCHLORIDE;მეთილგლიცინატეკლი;მეთილგლიცინატეჰიდროქლორიდი;L-გლიცინემეთილესტერჰიდროქლორიდი;გლიცინი-ომეჰკლ;გლიცინემეთილესტერჰლი;გლიცინმეთილესტერი...
 • 1676-73-9 L-Glu(Obzl)

  1676-73-9 L-Glu(Obzl)

  სინონიმები L-გლუტამინის მჟავა ÿ-ბენზილის ესტერი;გლუტამინის მჟავა (OBZL)-OH;გლუტამინის მჟავა-გამა-ბენზილის ესტერი;HL-GLU(OBZL)-OH;HL-GLU(BZL)-OH;H-GLU(OBZL)-OH;GLU (OBZL);გამა-ბენზილ-ლ-გლუტამატის სასტუმრო...
 • 1499-55-4 HL-Glu(OMe)-OH

  1499-55-4 HL-Glu(OMe)-OH

  სინონიმები L-Glutamicacid5-methylester L-Glutamicacidγ-methylester Glu(Ome)-OH;(5)-მეთილL-ჰიდროგენგლუტამატი;L-GUTAMICACID5-მეთილესტერი99%;L-GutamicAcid5-MethylEster;მონო-მეთილ-L-გლუტამატი ...
 • 1145-81-9 Z-GLY-OET

  1145-81-9 Z-GLY-OET

  სინონიმები 2-(ბენზილოქსიკარბონილამინო)აცეტაციდეთილესტერი;ეთილის2-(ფენილმეთოქსიკარბონილამინო)აცეტატი;ეთილის2-(ფენილმეთოქსიკარბონილამინო)ეთანოატი;N-Cbz-გლიცინი ეთილესტერი;Z-გლიცილილგლიცინეეთილი...
 • 1118-89-4 HL-Glu(OEt)-OEt·HCl

  1118-89-4 HL-Glu(OEt)-OEt·HCl

  სინონიმები L-GlutaMicacid,1,5-დიეთილესტერი,ჰიდროქლორიდი(1:1);L-გლუტამიციდი დიეთილესტერიჰიდროქლორიდი≥98%(TLC);H-Glu(OEt)-Oet;გლუ(OEt).OEt.HCl;L-GlutaMicaciddiethylesterhydrochloride97%;LG...
 • 962-39-0 L-Phe-OBzl-OH

  962-39-0 L-Phe-OBzl-OH

  სინონიმები benzyl 3-phenyl-L-alaninate;fenylalanine O-benzyl ester;(S)-2-ამინო-3-ფენილპროპიონის მჟავას ბენზილის ესტერი;L-ფენილალანინის ბენზილი;L-ფენილალანინის ბენზილის ესტერი;ფენილალანინის ბენზილი;...
 • 949-67-7 L-Tyr-Oet-OH

  949-67-7 L-Tyr-Oet-OH

  სინონიმები TYROSINE-OET;ტიროზინის ეთილის ესტერი;l-ტიროზინეეთილესტერფრიბაზა;ეთილის L-ტიროსინატი;H-TYR-OET;L-ტიროზინის ეთილის ესტერი;L-ტიროზინის ეთილის ესტერი 98+%;L-Tyr-OEtHC შიდა შეფუთვა...
12შემდეგი >>> გვერდი 1/2